دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 4
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:غلامرضا پیرجهانگیر
دانشجو: عبداله قدیمی
تاریخ:
1397/12/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:غلامرضا پیرجهانگیر
دانشجو: عبداله قدیمی
تاریخ:
1397/12/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ویدا هادی
تاریخ:
1397/12/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ویدا هادی
تاریخ:
1397/12/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ویدا هادی
تاریخ:
1397/12/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ویدا هادی
تاریخ:
1397/12/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ویدا هادی
تاریخ:
1397/12/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ویدا هادی
تاریخ:
1397/12/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ویدا هادی
تاریخ:
1397/12/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ویدا هادی
تاریخ:
1397/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شهرام اسفندیاری اصل
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ویدا صدرالممالکی
دانشجو: ابراهیم صفری
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شهرام اسفندیاری اصل مورد تصویب مدیر گروه ویدا صدرالممالکی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر استفاده از مدل تبیینی در عملکرد گفتاری و نوشتاری فراگیران فعال و کمتر فعال شناختی زبان انگلیسی: روش تحقیق ترکیبی .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبداله قدیمی
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:پرویز پناهی
دانشجو: حسام مالی
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد قهرمانی
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرج بهزاد
دانشجو: مریم ستاری مرجانی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم ستاری مرجانی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم ستاری مرجانی مورد تصویب مدیر گروه فرج بهزاد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تفسیر و تاویل قرآن از منظر اهل بیت (ع) .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهرام هاشمی شهری
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهرام هاشمی شهری
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایلین ملکی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیررضا شعاری
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نازلی دمیرچی مورد تصویب مدیر گروه سیدهادی سیدحاتمی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی یک مقایسه گر ولتاژ با سرعت بالا و توان مصرفی پایین در تکنولوژی 180nm CMOS برای کاربرد در مبدل های آنالوگ به دیجیتال (ADC) .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نازلی دمیرچی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی یک مقایسه گر ولتاژ با سرعت بالا و توان مصرفی پایین در تکنولوژی 180nm CMOS برای کاربرد در مبدل های آنالوگ به دیجیتال (ADC) .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نازلی دمیرچی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی یک مقایسه گر ولتاژ با سرعت بالا و توان مصرفی پایین در تکنولوژی 180nm CMOS برای کاربرد در مبدل های آنالوگ به دیجیتال (ADC) .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عبداله قدیمی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم ستاری مرجانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تفسیر و تاویل قرآن از منظر اهل بیت (ع) .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرج بهزاد
دانشجو: اکبر شهبازی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:غلامرضا پیرجهانگیر
دانشجو: عبداله قدیمی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رسول صمدزاده
دانشجو: سجاد رضااوغلی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سجاد رضااوغلی
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سجاد رضااوغلی
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شهرام اسفندیاری اصل مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر استفاده از مدل تبیینی در عملکرد گفتاری و نوشتاری فراگیران فعال و کمتر فعال شناختی زبان انگلیسی: روش تحقیق ترکیبی .......
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهرنک شیرپور
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کاظم نوری
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داور میر عباسی
دانشجو: حسین اشجع کرکرق
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داور میر عباسی
دانشجو: بابک صادقپور
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:غلامرضا پیرجهانگیر
دانشجو: سالار نظری
تاریخ:
1397/12/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:غلامرضا پیرجهانگیر
دانشجو: نسرین سعادت تازه کند
تاریخ:
1397/12/26

سوالات متداول