دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 96                   کاربران مهمان: 166
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا پیری گلین بلاغی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میترا پیری گلین بلاغی
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد علی جاهد
دانشجو: سیدتقی شکری قره خان بیگلو
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:محمد علی جاهد
دانشجو: میرعیسی صحراپیما
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا سپهری مورد تصویب مدیر گروه محمد علی جاهد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شرایط سقوط تعهدات با رویکرد تطبیقی در حقوق خصوصی و حقوق عمومی .......
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مظاهر افضلی مورد تصویب مدیر گروه محمد علی جاهد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شرایط عمومی قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392 .......
تاریخ:
1397/01/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:جواد واحدیزاده
دانشجو: علی محرابیان
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:جواد واحدیزاده
دانشجو: علی محرابیان
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن مهدوی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثرات وزنی ابعاد هوش سازمانی برچابکی سازمانی ونوآوری سازمانی مورد مطالعه کارکنان دانشگاه پیام نوراردبیل .......
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه فریدونی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه فریدونی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محسن سرابیان مورد تصویب مدیر گروه مسعود بکروی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بكارگيري تكنيكي از پردازش تصوير در تشخيص ميزان اختلاط سيالات .......
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرید قطاری
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد حیدری دولق
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد حیدری دولق
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی خازنی
دانشجو: الناز انصار
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:روزیه علیزاده
دانشجو: الناز حیدری
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی خازنی
دانشجو: حامد طلسچیان
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد فتحی جومیلو مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه استراتژی های مدیریت تعارض با ساختار سازمانی و سبک های تفکر کارکنان (مورد مطالعه: بانک ملی استان اردبیل) .......
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:روزیه علیزاده
دانشجو: سیده سعیده ابراهیمی
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرید قطاری
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صدور کد
سهیل محمودی برای پایان نامه دانشجو نسرین قربان زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سمیه تکلوی ورنیاب
دانشجو: سمیه شیرافکن اجیرلو
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صدور کد
سهیل محمودی برای پایان نامه دانشجو رضا صمدی خادم کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سمیه تکلوی ورنیاب
دانشجو: وحید مصطفوی مرشت
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سینا عبدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی میزان شیوع و مقایسه انواع اختلالات یادگیری و مقایسه آنها در مدارس غیرانتفاعی و دولتی در مقطع ابتدایی شهرستان اردبیل .......
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: افسر مختاری معصوم اباد
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: افسر مختاری معصوم اباد
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: افسر مختاری معصوم اباد
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: افسر مختاری معصوم اباد
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: افسر مختاری معصوم اباد
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: افسر مختاری معصوم اباد
تاریخ:
1397/01/29
موضوع: صدور کد
سهیل محمودی برای پایان نامه دانشجو مرتضی مسایلی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/28
موضوع: صدور کد
سهیل محمودی برای پایان نامه دانشجو حسین نظری کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/01/28
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:روزیه علیزاده
دانشجو: وحید قدیریان نیار
تاریخ:
1397/01/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سلمان پوروثوقی
تاریخ:
1397/01/28
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:روزیه علیزاده
دانشجو: عزیزاله شاکری ایلخچی
تاریخ:
1397/01/28
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:روزیه علیزاده
دانشجو: فینا مقاصدی چنذانق
تاریخ:
1397/01/28
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:روزیه علیزاده
دانشجو: مهران مهدوی
تاریخ:
1397/01/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رقیه تمدن مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثرات سهم وزنی ابعاد هوش اجتماعی بر عملکرد تجاری و بهره‌وری نیروی انسانی کارکنان بانک سپه استان اردبیل .......
تاریخ:
1397/01/28

سوالات متداول