دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 51                   کاربران مهمان: 136
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسین شاکر جناقرد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طرحی آکوالند اکواریوم با تاکید بر معماری سیال .......
تاریخ:
1398/02/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو راحله عبدالهی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی مولفه های زمینه گرای موثر بر تاب آوری بازار تاریخی تبریز .......
تاریخ:
1398/02/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن جعفری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی موانع جذب حامیان مالی در ورزش نابینایان و کم بینایان شهر اردبیل .......
تاریخ:
1398/02/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رباب ارژنگی
تاریخ:
1398/02/29
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:پرویز پناهی
دانشجو: سمیرا سلیمانی
تاریخ:
1398/02/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسمعیل دلیر
تاریخ:
1398/02/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یوسف جعفرپور بیگدیلو
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید لطفی
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید لطفی
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مسعود بکروی
دانشجو: امیررضا ادیب
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سیده الهام علوی زاده
دانشجو: حسام مالی
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسام مالی
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رحمان محمدی مورد تصویب مدیر گروه غلامرضا پیرجهانگیر قرار گرفت.
عنوان تایید شده: دعوی تقابل در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کانادا .......
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:غلامرضا پیرجهانگیر
دانشجو: محمد عیوضی
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:غلامرضا پیرجهانگیر
دانشجو: محمد عیوضی
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:غلامرضا پیرجهانگیر
دانشجو: محمد عیوضی
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:هاشم یعقوبی چهل گز
دانشجو: رعنا شریفی
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سیده الهام علوی زاده
دانشجو: لیلا پروز
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهرنک شیرپور
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: صدور کد
سهیل محمودی برای پایان نامه دانشجو معصومه میر غروی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید منصور سیدی
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الهام کوهی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی باغ مدرسه در شهر اردبیل با رویکردپایداری اجتماعی .......
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سهیل محمودی
دانشجو: سمیرا حادی بناب
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سهیل محمودی
دانشجو: خلقت امینی سفیداب
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: صدور کد
سهیل محمودی برای پایان نامه دانشجو ارش وجود کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: صدور کد
سهیل محمودی برای پایان نامه دانشجو ارش وجود کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سهیل محمودی
دانشجو: معصومه میر غروی
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سهیل محمودی
دانشجو: فاضل احدی اقا حسن بیگلو
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سهیل محمودی
دانشجو: ارش وجود
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سهیل محمودی
دانشجو: داریوش جهانی
تاریخ:
1398/02/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سمیه تکلوی ورنیاب
دانشجو: منوچهر سعادتخواه
تاریخ:
1398/02/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:غلامرضا پیرجهانگیر
دانشجو: سعید لطفی
تاریخ:
1398/02/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:غلامرضا پیرجهانگیر
دانشجو: مهناز موسوی
تاریخ:
1398/02/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:غلامرضا پیرجهانگیر
دانشجو: سید منصور سیدی
تاریخ:
1398/02/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:غلامرضا پیرجهانگیر
دانشجو: سید منصور سیدی
تاریخ:
1398/02/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:غلامرضا پیرجهانگیر
دانشجو: رضا ملکی اوچه
تاریخ:
1398/02/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو راحله عبدالهی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی مولفه های زمینه گرای موثر بر تاب آوری بازار تاریخی تبریز .......
تاریخ:
1398/02/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو داریوش جهانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی و سنجش شکوفایی شهری در شهر اردبیل .......
تاریخ:
1398/02/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاضل احدی اقا حسن بیگلو مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیلی بر گستره فضایی فقر چند بعدی در شهر اردبیل .......
تاریخ:
1398/02/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدعلی اشرفی نوشنق
تاریخ:
1398/02/25

سوالات متداول