دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 4
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیرا عزیزی کله سر
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یوسف رحیمی
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حافظ صادقی
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: گلثوم ناصری قشلاقی
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو غلامرضا عزیزی جیرابادی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سنتز نانو ذرات اکسید روی جهت حذف آلاینده های باکتریایی اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس از آب استخر شنا .......
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:معصومه داداش زاده
دانشجو: فریده حقیقت شعار اصل
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سلطانعلی باوفا
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی رحیمی گورادل
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سلطانعلی باوفا مورد تصویب مدیر گروه رسول صمدزاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش عوامل طبیعی در امکان سنجی توسعه کشاورزی و مرتع داری با استفاده ازGIS(مطالعه موردی شهرستان بیله سوار) .......
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سلطانعلی باوفا مورد تصویب مدیر گروه رسول صمدزاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش عوامل طبیعی در امکان سنجی توسعه کشاورزی و مرتع داری با استفاده ازGIS(مطالعه موردی شهرستان بیله سوار) .......
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سلطانعلی باوفا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش عوامل طبیعی در امکان سنجی توسعه کشاورزی و مرتع داری با استفاده ازGIS(مطالعه موردی شهرستان بیله سوار) .......
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهناز طالبی
دانشجو: معصومه رحیمی نیار
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی رحیمی گورادل
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهناز طالبی
دانشجو: پویا کیانی فیروز کویی
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهناز طالبی
دانشجو: ابراهیم شکری
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود خضری
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:هاشم یعقوبی چهل گز
دانشجو: اذر وزیری قره درویشلو
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:هاشم یعقوبی چهل گز
دانشجو: شیدا فتح اللهی
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:هاشم یعقوبی چهل گز
دانشجو: فریبا ابراهیمی خانکندی
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:هاشم یعقوبی چهل گز
دانشجو: مریم اهنگری ننه کران
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا حبشی سامیان مورد تصویب مدیر گروه هاشم یعقوبی چهل گز قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر القایی بیان ژن های آپاپتوزیس در سلولهای سرطانی کلورکتال تحت تاثیر کشت همجوار لاکتوباسیل کازئی .......
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا ایزدپناه مورد تصویب مدیر گروه هاشم یعقوبی چهل گز قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر القای تغییر بیان ژن های K-ras و P53 در سل لاین HT29 تحت کشت همجوار لاکتوباسیل کازئیه .......
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حمیدرضا عزیزی
دانشجو: قهرمان قدیمی اقاحسن بگلو
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:معصومه داداش زاده
دانشجو: وحید مصطفوی مرشت
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:معصومه داداش زاده
دانشجو: وحید مصطفوی مرشت
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عارف نوروزی
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عارف نوروزی
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سیداصغر احمدی اتشگاه
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهروز حیدری
تاریخ:
1397/08/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهنام ایمانی
تاریخ:
1397/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهنام ایمانی
تاریخ:
1397/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهنام ایمانی
تاریخ:
1397/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهنام ایمانی
تاریخ:
1397/08/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محدثه یعقوبی مورد تصویب مدیر گروه علی جعفری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي چالش ها و فرصت های قانون دسترسي آزاد به اطلاعات از منظر اصحاب رسانه و حقوقدانان. .......
تاریخ:
1397/08/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بهروز زرپوش
تاریخ:
1397/08/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهروز حیدری مورد تصویب مدیر گروه مهناز طالبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجتمع تفریحی -رفاهی در شهر ادربیل با تاکید بر سرزندگی فضایی .......
تاریخ:
1397/08/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو وحید پناهی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه عوامل ارتکاب قتل غیر عمد ناشی از حوادث ترافیکی و راه کارهای کاهش آن در شهرستان اردبیل .......
تاریخ:
1397/08/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جواد امان اللهی
تاریخ:
1397/08/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیما مجدی مورد تصویب مدیر گروه مهناز طالبی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تدوین اصول خاص معماری بومی مازندران و شیوه های کاربردی آنها در مسکن معاصر .......
تاریخ:
1397/08/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی مهراوری پیله رود
تاریخ:
1397/08/24

سوالات متداول