غلامرضا آقاجانیپست الکترونیکی:aghajani_gholamreza@yahoo.com
گروه آموزشی:مهندسی برق
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1روش توزیع چند معیاره برای پخش بار در ریزشبکه های الکتریکی جهت کاهش هزینهسیاوش عازمیsiavashbaxter@yahoo.comاستاد راهنما
2مدیریت انرژی پارکینگ هوشمند خودرو های برقی در یک ریز شبکه با در نظر گرفتن برنامه های زمان استفادهایرج حیدریsgj1394@gmail.comاستاد راهنما
3استراتژی کنترل جریان مستقیم در ریزشبکهdcمحمد سیفی خلیل ابادMohammadseifi2731@gmail.comاستاد راهنما
4اراِیه روشی نوین برای بهره برداری بهینه ازریزشبکه های هوشمندبادرنظرگرفتن عدم قطعیت تولید و مصرفاحمد حسنی فردAR-HASANIFARD@YAHOO.COMاستاد راهنما
5ارائه شاخص جهت تعیین نقطه بهینه طول شبکه های فشار ضعیف در مقایسه با استفاده از ترانسهای کم ظرفیت و افزایش طول شبکه فشار متوسط برای تامین برق مشترکین حسن چنگیزیانchangizianhasan@yahoo.comاستاد راهنما
6طراحی و ساخت سامانه مونیتورینگ سیستمهای توزیع برقرامین حسین نژادinfo@microcont.comاستاد مشاور
7پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی برای مجموعه ریز شبکه ها زین العابدین فرزانهzeynolabedin.farzaneh@gmail.comاستاد راهنما
8پیش بینی کوتاه مدت بار در بازار برق به کمک یک روش ترکیبی شبکه عصبی ,الگوریتم انتخابی و تبدیل موجکمینا حسن پورminahasanpour88@yahoo.comاستاد مشاور
9بهینه‌سازی مدیریت مصرف انرژی در تاسیسات آبی در راستای اقتصاد مقاومتی اکبر فایضی لنبرakbarfayezi@gmail.comاستاد راهنما
10کنترل توان سیستم فتوولتاییک خورشیدی مستقر در ریزشبکه DC ولتاژ پایین جزیره ای با سیستم مدیریت باطرییاشار نوری سلطان ابادyashar.71@gmail.comاستاد مشاور