علی جعفریپست الکترونیکی:jafari.communication@gmail.com
گروه آموزشی: علوم ارتباطات
رتبه: استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1نقش اینستاگرام و تلگرام بر رفتار خرید شهروندان اردبیلیسمیه عبدالهیgazal.8589@gmail.comاستاد راهنما
2مقایسه نظرات مدیران و مردم شهر اردبیل نسبت به عملکرد شبکه سبلان در حوزه راه و شهرسازیرقیه نیکوکارmparandak@yahoo.comاستاد راهنما
3 نقش رسانه های جمعی در کاهش جرایم مرزی در مرزهای استان اردبیلسیدحیدر احمدی محمودابادseyyed.heydar@gmail.comاستاد راهنما
4نقش کتاب تفکر و سواد رسانه ای در ارتقا سواد رسانه ای دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر اردبیلکمال ولیزاده کله سرvalizadehkamal@gmail.comاستاد راهنما
5بازتاب جدایی حوزه جوانان از ورزش در رسانه هافرزانه ازاد مغانلوfarzanehazad2015@gmail.comاستاد راهنما
6نقش دیجیتالی شدن مصرف رسانه ای در سبک زندگی شهروندان تهرانی شیما اکبریshima_akbari64@yahoo.comاستاد راهنما
7نقش مولفه های فرهنگی بازی های تعاملی رایانه ای خارجی بر نگرش نوجوانان شهر اربیلفرهاد یوسفی اردبیلیfayo1392@yahoo.comاستاد راهنما
8رابطه رضایت مشتریان هتل های اردبیل با ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM )سیدمجتبی تیموری هیبت لرshahzad.noroozi68@gmail.comاستاد راهنما
9چالش ها و فرصت های قانون دسترسي آزاد به اطلاعات از منظر اصحاب رسانه و حقوقدانانمحدثه یعقوبیMohadeseh_yaghobi@yahoo.comاستاد مشاور
10بررسی تطبیقی پیامهای دینی انواع رسانه ها درحوزه دریافت مخاطبانمرتضی مطهریmorteza.motahhari@yahoo.comاستاد مشاور