همایون ابراهیمیانپست الکترونیکی:Ebrahimian@iauardabil.ac.ir
گروه آموزشی:مهندسی برق
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده فنی و مهندسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1مسیریابی جدید آگاه از دما با در نظر گرفتن مسیر داغ در شبکه های حسگر بی سیم بدنرضا ازاد جله کرانrezaazadnamin@gmail.comاستاد مشاور
2تشخيص زودهنگام بيماري پاركينسون از روي اختلال در تكلم با استفاده از روش فرااكتشافيهاله مستعلی زیباmastaliziba.haleh@gmail.comاستاد مشاور
3بهینه سازی سکوی تشخیص و محافظت در جلوگیری از حملات سایبری در مرکز عملیات امنیت مبتنی بر سیستمهای ایمنی مصنوعی و الگوریتمهای ترکیبی داده کاویفریده کمندلوfarideh.kamandloo@gmail.comاستاد راهنما
4آشکارسازی تومور مغزی از تصاویر تشدید مغناطیسی (MRI) با استفاده از ماشین بردار پشتیبانشهزاد هوشمندیsh_hooshmandi@yahoo.comاستاد راهنما