علیرضا آهنگرزاده مارالانیپست الکترونیکی:ahangarzadeh@iaut.ac.ir alireza.ahangarzadeh@gmail.com
گروه آموزشی:فیزیک
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد