عظیم آرانپست الکترونیکی:azimaran0@gmail.com
گروه آموزشی:مدیریت
رتبه:مربی
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تاثیر استراتژی‌های مدیریت استعداد و سبک‌های رهبری بر کارایی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیلعلی اسکندرزادهsina6992@gmail.comاستاد راهنما
2پیش بینی درگیری شغلی کارکنان براساس شفافیت نقش و حمایت سازمانی درک شده کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل سیده رعنا اعجازی حورejazirana@gmail.comاستاد راهنما
3بررسی رابطه بین مدیریت اخلاق اسلامی با بی تفاوتی سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغانبهزاد فهمی جعفرلوbehzadfahmijafarloo@yahoo.comاستاد مشاور
4تحلیل تاثیر آموزش های ضمن خدمت در یادگیری دانش آموزان با نقش واسطه ای ارتقاء مهارتهای حرفه ای معلمانعلی ذالی کره نابalizalikarahnab@iran.irاستاد راهنما
5بررسی تأثیر رفتارمثبت گرا و منفی گرا بر جو سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اردبیل شهریار احمدزادهma.ha_erfan@yahoo.comاستاد مشاور
6بررسی تأثیر تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی و حمایت سازمانی درک شده بر توانمند سازی و خلاقیت حرفه ای کارکنان.....هوشنگ عظامیhoushang_1971@gmail.comاستاد راهنما
7بررسی تاثیر اعتقاد به سقف شیشه ‏ای بر کاهش عدالت سازمانی و موفقیت ذهنی کارکنان زن در شهرداریهای استان اردبیل عبدالحسین مربیhosseinmorabbe@yahoo.comاستاد مشاور
8تحلیل بر رابطه انطباق پذیری و بهبود سازگاری شغلی کارکنان با هوش اجتماعی ( مورد مطالعه: کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان اردبیل)وعالیه زارعیaleyhzareyi9@gmail.comاستاد راهنما
9پیش بینی سلامت سازمانی و اهمال کاری کارکنان بر اساس نیات اخلاقی و ابعاد دینداری ( مورد مطالعه : کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل ) سیده زهرا موسوی گندشمینz.mousavi13640331@gmail.comاستاد مشاور
10بررسی تاثیر کیفیت زندگی مددجویان در تاب‌آوری شغلي و فرسودگی شغلي کارکنان کمیته امداد امام خميني(ره) استان اردبيلقدرت قدیمی اصلrayan_copy92@yahoo.comاستاد مشاور