بهنام آزادیپست الکترونیکی:azadi9737@gmail.com
گروه آموزشی:مدیریت
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

مقالات چاپ شده در نشریاتکارگاه ها و دوره های آموزشی
تحصیلات من
زمینه های پژوهشی مورد علاقه
طرح های پژوهشی
پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تاثیر مدیریت دانش و بهبود در حوزه راهبردی بر توسعه حرفه ای کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 اردبیلبهنام جوادیcc@yahoo.comاستاد راهنما
2بررسی رابطه اجتناب مالیاتی و هزینه سرمایه با توجه به سطوح مختلف اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانزهرا اذری اصلzahra.azari20@yahoo.comاستاد راهنما
3تاثیر ابعاد تفکر استراتژیک بر بازاریابی رابطه مند و مزیت رقابتی از دیدگاه مشتریان بان صادرات شهر اردبیل سید حسن مرعباس زادهabbaszadeh@rocketmail.comاستاد راهنما
4بررسی تاثیر فرهنگ و هویت سازمانی بر التزام شغلی کارکنان هنرستان های آموزش پررش اردبیلعیسی محمودی انزابیeisamahmoudi1347@gmail.comاستاد راهنما
5نقش اعتماد به مردم و تمايل به خود اظهاري در تمكين مالياتي (مورد مطالعه اداره كل امور مالياتي استان اردبيل)مریم حامدی خیامmaryam.hamedi665@gmail.comاستاد راهنما
6بررسی رابطه بین درگیری شغلی با حمایت سازمانی درک شده و کارایی کارکنان بانک ملت استان اردبیلامید خلاقی نوشهرamir.akhlaghi1010@gmail.comاستاد راهنما
7بررسی تاثیر مدیریت جانشین پروری و تعهد سازمانی بر عوامل یادگیری سازمانی کارکنان بانک توسعه تعاون استان اردبیلافشین توسلی هیرwww.afshin.stat@gmail.comاستاد راهنما
8بررسی نقش خوشبینی و امیدواری در کارکنان برموفقیت شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیلاسداله رهبرالوارسasadoullah.rahbar@gmail.comاستاد راهنما
9بررسی تاثیر هوش میان فردی و کارآفرینی اجتماعی بر رفتار مدنی سازمانی کارکنان آموزش وپرورش شهرستان اردبیلفرشید بشیرزادهfarshidbashirzadeh@gmail.comاستاد راهنما
10عنوان تحقيق به فارسي: بررسی تاثیر نقض قراردادهای روانی کارکنان بر اخلاق حرفه ای در سازمانهای دولتی استان اردبیلسمیرا ابراهیمیsarabebrahimi1990@gmail.comاستاد راهنما