وحدت آقاجانیپست الکترونیکی:v.aghajani@gmail.com
گروه آموزشی:حسابداری
رتبه:مربی
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تآثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین استقلال حسابرس وعملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانرضا داننده جناقردrezaddanandeh3@gmail.comاستاد راهنما
2شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي ارتباط با سهامداران بر اساس وب در شركتهاي عضو بورس أوراق بهادار تهرانافسون نیازیAfsoon.niazi@yahoo.comاستاد راهنما
3بررسی تاثیرفرصت طلبی مدیران بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبهروز قهرمانیbehrooz7533400@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی میزان استفاده از روش‌ها و تکنیک‌های پیشرفته حسابداری مدیریت در سازمان صنعت ، معدن و تجارتایلناز اذرپورelnaz.azarpour@yahoo.comاستاد راهنما
5بررسی رابطه بین تعدیلات سنواتی ومیزان ضعف در کنترل سیستم داخلی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهرانسکینه سلیمان اذرSakinehSoleymanazar@gmail.comاستاد مشاور
6بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبهلول نوروزی جمادیb.nourozi@chmail.irاستاد مشاور
7بررسی تاثیر توسعه پایدار شرکت‌ها بر عملکرد و فرایندهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عادل عزیززادهazizzadeh.adel@gmail.comاستاد راهنما
8بررسی رابطه بازده، ریسک و نقدینگی در معاملات با بسامد بالا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفاطمه رواقیFatina.ravagi@gmail.comاستاد مشاور
9بررسی تاثیر حسابداری ذهنی بر فرار مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسیدمسعود صفوی کوهسارهM.safavi7268@gmail.comاستاد مشاور
10بررسی تاثیر ریسک غیر متعارف بر مدیریت اقلام تعهدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمریم عظیمی دولقGolerazegi@gmail.comاستاد مشاور