فاطمه آناهیدپست الکترونیکی:Anahidftm@yahoo.com
گروه آموزشی:حقوق
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1لزوم احياي دادگاههاي تجاري و آيين دادرسي تجاري در قوانين ايرانزهرا اگاهzahra.agah67@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی حریم کعبه از دیدگاه تشیع و اهل تسنن طهماسب ارشادی عباس ابادtahmasebershadi1348@yahoo.comاستاد راهنما
3قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران با نگرش در حقوق انگلستانرضا ممی زاده نیریreza.mamizade45@jmail.comاستاد راهنما
4مسئولیت مدنی والدین در قبال فرزندان معلولبابک تیغیaariya2040@gmail.comاستاد راهنما
5بررسي و تحليل جرم ساختن نمونه تقلبي آثار فرهنگي و تاريخي و جرايم وابسته به آنفرهاد شایقی مغانلو farhad.shyegi@gmail.comاستاد راهنما
6رویکرد نظام کیفری ایران به اعمال حرام و تطبیق آن با فقه شیعه.سمیه علی نژادsomayyeh.alinezhad@gmail.comاستاد راهنما
7بررسی و تحلیل آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان موصوب 1394 و تطبیق آن با اسناد بین المللیروح الله وهاب زادهeng.ahadzadeh@gmail.comاستاد راهنما
8جرایم علیه کارکنان دولت در نظام کیفری ایران ناصر نظریb.y.novin@gmail.comاستاد راهنما
9نحوه اجرای تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالاقربان هژبری علی بابالوgirban.hezabri@gmail.comاستاد راهنما
10شرط استقلال و بی طرفی داوران در قراردادهای داوریناطق اعظمیNategh.Azami@Gmail.comاستاد راهنما