غلامرضا ابراهیم زاده رجاییپست الکترونیکی:gh_rajaei@iauardabil.ac.ir
گروه آموزشی:شیمی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم پایه
رزومه پژوهشی
عضویت در انجمن
مقالات چاپ شده در نشریات

کتب تالیفی


تحصیلات من
زمینه های پژوهشی مورد علاقه

تشویق ، تقدیرنامه و جوایز
پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی امکان دارورسانی داروی لترازول توسط نانو فلورن های نیتروژن-بور B30N30 و کربنی C60 داپت شده توسط سیلیسیوم، گالیم، آلومینیوم و ژرمانیوم با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT)افسون بهمنشafsoon.behmanesh@yahoo.comاستاد مشاور
2 بررسی جذب داروی لوموستین بر روی نانو قفس های نیتروژن-بور B24N24 و کربنی C48 داپت شده توسط سیلیسیوم، گالیم، آلومینیوم و ژرمانیوم با استفاده از نظریه مکانیک کوانتومالناز قلی پورچوبرafsoom.behmanesh@yahoo.comاستاد مشاور
3 مطالعه ترمودینامیکی و سینتیکی حذف فلزات سنگین ( نیکل و کبالت ) و رنگینه ها (yellow 145 , blue 221 ) با جذب بر روی جاذب های طبیعی ( پوست انار ، پوست و هسته انبه ) و آلیاژهای نانو اکسیدهای فلزی (ZnO , TiO2 ) و نانو کامپوزیتالناز رضایی اقدمelnaz_rezaiiaghdam@yahoo.comاستاد مشاور
4بررسی جذب و امکان دارورسانی داروی متفورمین توسط نانوفولرن خالی و داپت شده توسط سیلیسیم، گالیم، ژرمانیم و آلومینیوم با استفاده از نظریه تابعی چگالیفرید کمالیfarid_kamali64@yahoo.comاستاد راهنما
5بررسی جذب و قابلیت حسگر بودن برخی از نانو قفس ­ها روی مولکول­ های سمی سیکلوسارین و خردل با استفاده از نظریه تابعی چگالی کریم درخشان کرج ابادshivafarhoodi@ut.ac.irاستاد مشاور