مجید احمدلوپست الکترونیکی:mahmadlu@gmail.com
گروه آموزشی:مدیریت
رتبه:استادیار
دانشکده:دانشکده علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی تاثیر استراتژی‌های مدیریت استعداد و سبک‌های رهبری بر کارایی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیلعلی اسکندرزادهsina6992@gmail.comاستاد مشاور
2پیش بینی رفتار های ضد بهره وری و رفتار های کنار گیرانه کارکنان بر اساس میزان عدالت سازمانی ( مورد مطالعه :کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل)محرم عبدالهیmoharramabdollahi1365@gmail.comاستاد راهنما
3پیش بینی درگیری شغلی کارکنان براساس شفافیت نقش و حمایت سازمانی درک شده کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل سیده رعنا اعجازی حورejazirana@gmail.comاستاد مشاور
4بررسی رابطه بین مدیریت اخلاق اسلامی با بی تفاوتی سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغانبهزاد فهمی جعفرلوbehzadfahmijafarloo@yahoo.comاستاد راهنما
5شناسایی و ارزش گذاری شاخص های تکریم مراجعین در نظام اداری از دیدگاه امام علی (ع)علی پوررضا ایمچهali.poorreza@yahoo.comاستاد راهنما
6بررسی میزان رضایت بیمه شدگان از عملکرد دفاتر پیشخوان خدمات دولت با استفاده از مدل سروکوال ( مورد مطالعه: بیمه شدگان بیمه سلامت شهر اردبیل )فرهاد عظیمیazimi_eng_2006@yahoo.comاستاد راهنما
7بررسی تاثیر توانمندی های شغلی وتوانایی های فردی بر عملکرد نوآورانه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیلوحید قدیریان نیارVahidghadiran@Gmail.comاستاد راهنما
8تحلیل تاثیر آموزش های ضمن خدمت در یادگیری دانش آموزان با نقش واسطه ای ارتقاء مهارتهای حرفه ای معلمانعلی ذالی کره نابalizalikarahnab@iran.irاستاد مشاور
9بررسی تأثیر رفتارمثبت گرا و منفی گرا بر جو سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اردبیل شهریار احمدزادهma.ha_erfan@yahoo.comاستاد راهنما
10بررسی تأثیر تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی و حمایت سازمانی درک شده بر توانمند سازی و خلاقیت حرفه ای کارکنان.....هوشنگ عظامیhoushang_1971@gmail.comاستاد مشاور